Category Archives: Levensverzekering

Levensverzekering uitkeren

Diverse vormen levensverzekeringen

Vele verzekeringsmaatschappijen hebben de mooiste namen bedacht voor de levensverzekeringen die ze aanbieden. Echter, voor het grootste deel zijn de levensverzekeringen onder te verdelen in 3 hoofdgroepen.

  • De Kapitaalverzekeringen bij leven. Deze betalen alleen bij leven uit.
  • De kapitaalverzekeringen bij overlijden, deze wordt ook wel de overlijdensrisicoverzekeringen genoemd en betalen alleen uit bij overlijden.
  • De gemengde levensverzekeringen, deze betalen zowel bij leven als bij overlijden uit.

De hierboven staande hoofdgroepen zijn wel weer onder te verdelen in oneindig veel variaties. Voor u een levensverzekering afsluit, is het verstandig om de voorwaarden en regels goed te bestuderen, zodat er precies duidelijk is wanneer er wordt uitgekeerd en waarop u recht heeft. Bij veel maatschappijen is het mogelijk om zelf de gewenste levensverzekering samen te stellen.

Waarom vergelijken

Zoals eerder genoemd is een goed advies en het bestuderen van de voorwaarden een must, voordat u een levensverzekering afsluit. Dit is vooral belangrijk omdat tal van verzekeringsmaatschappijen onbegrijpelijke en zeer moeilijk leesbare polisvoorwaarden hebben. De kleinste letters kunnen veelal de voor u belangrijkste afwijkingen en voorwaarden bevatten. Vooral de manier van uitkeren is belangrijk om te weten. Juist hier kunnen vaak afwijkingen in de polisvoorwaarden zitten. Indien u van plan bent een levensverzekering af te sluiten, wil de maatschappij u deze graag verkopen. Hierdoor zullen de voor u negatieve voorwaarden, niet uitgebreid toegelicht worden. De hoogte van de premie die u gaat betalen, kunt u zelf beïnvloeden door het verzekerde bedrag of het eigen risico bij te stellen.

Aan wie wordt er uitgekeerd

Wanneer er een levensverzekering wordt afgesloten, wordt er afgesproken wie de begunstigde is. De begunstigde, wil zeggen diegene waar het bedrag van de levensverzekering aan wordt uitgekeerd. Dit kunnen de partner of andere nabestaanden zijn. Dit is afhankelijk van het soort levensverzekering welke u afsluit. Met een levensverzekering bij een hypotheek, is de bank waar de hypotheek loopt meestal de begunstigde, zodat de hypotheek kan worden afgelost. Bij diverse levensverzekering die uitkeren bij overlijden, worden veelal meerdere begunstigden genoemd.

Uitkering bij leven of overlijden

Een levensverzekering kan op diverse momenten tot uitkering komen. Weet daarom vooraf goed wat uw wensen zijn. Komt een levensverzekering bijvoorbeeld tot uitkering bij overlijden, dan wordt dit ook wel de nabestaanden verzekering of overlijdensrisico verzekering genoemd. Met deze uitkering kunnen uw nabestaanden dan zorgen, dat ze schuldenvrij verder leven of in ieder geval zonder extra financiële zorgen. Komt een levensverzekering tot uitkering bij leven, dan heeft u de mogelijkheid eerder te stoppen met werken of in ieder geval die dingen te gaan doen, die altijd al op uw verlanglijstje stonden.

Wanneer wordt er niet uitgekeerd

Er zijn echter ook gevallen waarin verzekeringsmaatschappijen het bedrag van de levensverzekering niet uitkeren. Dit kan voorkomen wanneer iemand belangrijke zaken die van invloed zijn op de uitkering verzwegen heeft. Iedere verzekeraar heeft het recht hier onderzoek naar te doen. Vooral bij een levensverzekering die wordt uitgekeerd bij overlijden, wil er nog wel eens extra naar gekeken worden. Uw gezondheid is een belangrijk onderdeel waar u niets over mag verzwijgen. Bent u er bijvoorbeeld al van op de hoogte, dat u een ernstige ziekte heeft waaraan u uiteindelijk overlijdt en u heeft dit bij de aanvraag van de levensverzekering niet vermeld, dan wordt de levensverzekering niet uitgekeerd.

Wat is een levensverzekering

De levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op het moment van overlijden van de verzekerde of op een vooraf afgesproken datum, ongeacht het nog in leven zijn van de verzekerde. Meestal sluit men een levensverzekering af voor de nabestaanden of voor het aflossen van schulden.

Met een levensverzekering wordt vaak de uitvaart gefinancierd zodat uw nabestaanden niet met de kosten opgezadeld worden. Bij een uitvaart komen namelijk al snel een hoop kosten kijken die anders door de nabestaanden betaald moeten worden.

Redenen voor een levensverzekering

Levensverzekeringen worden om verschillende redenen afgesloten. Zo kan een levensverzekering afgesloten worden om schulden af te lossen zoals bijvoorbeeld het aflossen van uw hypotheek bij overlijden. Ook kunt u met behulp van een levensverzekering de verzorging van uw nabestaanden garanderen. Het is ook mogelijk om een levensverzekering af te sluiten om op deze manier een inkomen voor uw oude dag te garanderen of om simpelweg te sparen voor toekomstige lasten zoals de studie van uw kinderen bijvoorbeeld. Kortom:

  • Aflossen van schulden
  • Verzorgen van nabestaanden
  • Garanderen van inkomen oude dag
  • Sparen voor toekomstige lasten
  • Moment van uitkeren

Een levensverzekering kan op verschillende momenten uitkeren, afhankelijk van wat u afspreekt bij het afsluiten van de levensverzekering. Een levensverzekering kan uitkeren bij leven op een bepaalde datum of bij het overlijden van de verzekerde. Ook is het mogelijk om een combinatie van beide overeen te komen zodat er wordt uitgekeerd bij leven en bij overlijden van de verzekerde.

De premie van een levensverzekering

Net als bij de meeste verzekeringen dient men ook bij de levensverzekering een premie te betalen. Op deze manier betaalt de verzekerde periodiek een vast bedrag aan de verzekeringsmaatschappij in ruil voor de levensverzekering. Men kan er ook voor kiezen om geen premie te betalen maar direct in een keer het complete bedrag over te maken. In dit geval spreekt men van een koopsom. Het is ook mogelijk een deel over te maken en de rest te betalen door middel van een premie.

Soort uitkering bij levensverzekering

Ook als het gaat om de uitkering van een levensverzekering zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan men in een keer het complete bedrag uitgekeerd krijgen, ook wel de kapitaalverzekering genoemd. De andere optie is om het in termijnen uit te laten keren, ook wel de renteverzekering genoemd. De verzekerde spreekt bij het afsluiten van een levensverzekering af of deze gebruik wil maken van een kapitaalverzekering of een renteverzekering.

Type levensverzekeringen

Wanneer een levensverzekering

Als jongvolwassene en vrijgezel, wordt er vaak niet aan een levensverzekering gedacht. Tenslotte kost dit maandelijks geld en op jongen leeftijd wordt er niet zo vaak aan later gedacht, maar meer aan de leuke dingen van het leven, die nu aan de orde van de dag zijn.

Toch verandert dit snel, indien de eerste liefde zich aanmeldt en er besloten wordt met elkaar oud te worden. Dat zijn de momenten waarop er voor de eerste keer serieus over de toekomst wordt nagedacht. Dit is ook verstandig, omdat u natuurlijk wilt dat er later geen geldzorgen zijn. Een levensverzekering kan namelijk goed voor een extra inkomen voor de oude dag zorgen. Bij onverwachtse ingrijpende gebeurtenissen zoals, het overlijden van een van de partners, biedt een levensverzekering ook een extra financiële steun in de rug.

Vooral bij het kopen van een woning, wordt er automatisch over levensverzekeringen gesproken. Een hypotheek is namelijk een grote lening en het is wel prettig, dat die lening door een levensverzekering gedekt kan worden. Besluit u om een levensverzekering af te sluiten, dan besluit u om zekerheid in te bouwen.

Levensverzekeringen bij een koophuis

Bij het kopen van een huis en de hypotheek die daar bij hoort, is het verstandig om een levensverzekering af te sluiten. Door veel hypotheek verstrekkers wordt dit zelfs geëist, zodat die geldverstrekkers zelf ook minder risico lopen. De levenhypotheken zijn zelfs hypotheken waar een levensverzekering aan gekoppeld is. Bij deze hypotheken lost u gedurende de looptijd namelijk niets af. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek, komt echter de levensverzekering vrij en deze dient dan als aflossing voor de gehele hypotheek. U kunt deze levensverzekeringen op diverse wijzen afsluiten. Komt tijdens de looptijd een van de partners te overlijden, dan lost de levensverzekering tevens de hele of een groot gedeelte van de hypotheek af. De spaarhypotheek is de bekendste vorm van levenhypotheek. Naast deze gekoppelde levensverzekeringen, zijn er nog tal van andere levensverzekeringen, die goed bij een hypotheek passen. Laat u zich goed voorlichten door een adviseur.

Levensverzekeringen met risico

Een levensverzekering wordt afgesloten om risico’s te vermijden, daarom worden veel levensverzekeringen ook wel risicoverzekeringen genoemd. Er worden echter met levensverzekeringen ook vaak risico’s genomen. Zorg dus bij het afsluiten dat u goed weet wat u wilt. Sluit u bijvoorbeeld een spaarverzekering af, dan is dat heerlijk om later leuke dingen van te doen. Het risico is hier echter, dat bij overlijden van de verzekerde, er geen uitkering betaald wordt en u alle premies voor niets heeft betaald. Er zijn echter ook levensverzekeringen die aan de hand van beleggingen voor groei zorgen. Dit kan heel veel extra geld opleveren, maar nog meer geld kosten.

Levensverzekeringen met zekerheid

Indien u voor zekerheid en gegarandeerd kapitaal wilt kiezen, is een kapitaalverzekering de oplossing. Een kapitaalverzekering bij leven, keert uit bij het nog in leven zijn van de verzekerde. De kapitaalverzekering bij overlijden, keert alleen uit bij het overlijden van de verzekerde. Bij deze verzekeringen, weet u vooraf waar u aan toe bent en loopt u verder geen risico. De gemengde verzekering geeft tevens veel zekerheid. Deze levensverzekering is namelijk een combinatie van een spaar- en risicoverzekering. Deze levensverzekering keert altijd uit bij leven en bij overlijden.

Het nieuwste type levensverzekering

Nadat deze levensverzekering in het buitenland een succes bleek te zijn, heeft AEGON als eerste verzekeringsmaatschappij deze levensverzekering in Nederland geïntroduceerd. Deze nieuwste vorm van levensverzekering is een “variabele lijfrente met gegarandeerd inkomen”. Een prachtige levensverzekering, die veel flexibiliteit koppelt aan groeimogelijkheden en inkomenszekerheid.