Category Archives: Levensverzekering maatschappij

Levensverzekering maatschappij

Goede keus voor levensverzekering maatschappij

Om een hypotheek te kunnen afsluiten dient men een levensverzekering af te sluiten. Het geeft de zekerheid dat hypotheekkosten bij een onverhoopt overlijden zijn gedekt. Is echter in de tussentijd de woning compleet afgelost dan zorgt de levensverzekering ervoor dat nabestaanden een aardig zakcentje overhouden.

Op welke manier kun je levensverzekeringen afsluiten en tussen welke maatschappijen kun je kiezen?

Vergelijk maatschappijen

De ene levensverzekering is de ander niet. Door levensverzekering maatschappijen onderling te vergelijken kun je voor eenzelfde dekking gunstigere tarieven vinden. Zodoende kun je door vergelijk de meest gunstige levensverzekering vinden met een goede dekking zonder dat je daartoe veel per maand kwijt bent. Je kunt online handige tools vinden om maatschappijen te vergelijken zodat je de goedkoopste levensverzekering verkrijgt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende levensverzekering maatschappijen:

 • AEGON, ASR en de Independer;
 • Generali en Nationale Nederlanden;
 • Reaal en Unigarant, enzovoorts.

Onderdelen van levensverzekering

Ondanks het feit dat de levensverzekering veelal wordt afgesloten om de kosten van een hypotheek te dekken bij overlijden zijn er meerdere levensverzekering vormen:

 • de uitvaartverzekering: met komt te overlijden. De kosten van de uitvaart worden daarbij gedekt zoals standaard kist aanschafkosten, inhuren auto’s, bloemen enzovoorts;
 • de overlijdensrisicoverzekering voor dekking van hypotheekkosten of het hebben van een extra zakcentje na overlijden;
 • de arbeidsongeschiktheidsverzekering: raak je door een ongeval of ziekte deels arbeidsongeschikt dan verzorgt deze verzekering ervoor dat je uitkering wordt aangevuld tot het laatst verdiende loon.

Nut van de levensverzekering

De levensverzekering dekt de mogelijke omstandigheid af dat men komt te overlijden. Het voorkomt dat de nabestaande in ernstige financiële problemen komen juist omdat de levensverzekering een groot deel van de hypotheekschuld kan aflossen. Zodoende verzorgt men met een levensverzekering dat onkosten beperkt blijven. Daarnaast kan het een extra zakcentje geven bij overlijden waarbij de hypotheek grotendeels is afbetaald.

Hoe af te sluiten?

Je krijgt er praktisch altijd standaard mee te maken als je een hypotheek wilt afsluiten. De bank eist dat er een bepaalde dekking is indien een partner komt te overlijden. Die dekking is veelal de helft van de openstaande hypotheekschuld of de helft van het vrij aflosbare deel. Daartoe moet je een levensverzekering maatschappij benaderen. Deze bekijkt dan jouw persoonlijke omstandigheden om tot een goede dekking te komen. Op basis van je leeftijd wordt er een staffel aangehouden waarmee je jaarlijkse bijdrage als inleg in de levensverzekering wordt bepaald. Zodoende kan op een goede manier worden bepaald hoeveel men per maand aan onkosten voor de levensverzekering kwijt is.

Goede keus voor eigen belang

Middels levensverzekeringen bij een goede maatschappij weet je zeker dat je eigen belangen goed zijn behartigd. Je wilt door omstandigheden gedurende je leven namelijk niet in financiële problemen komen. Sluit voor zekerheid verzekeringen af zodat toekomstige situaties jou of je partner geen ernstige problemen geven. Zorg er ook voor dat je een goede maatschappij uitkiest om je levensverzekering bij af te sluiten.

Lijfrente verzekering

Wat houdt lijfrente in?

Met een lijfrente verzekering kun je kapitaal of vermogen veilig stellen voor later zonder dat je daarover veel belasting moet betalen. Het vormt een handige manier om geld te sparen voor later, maar kan ook worden gebruikt om een ontslagvergoeding in te storten.

Met de lijfrente verzekering zorg je ervoor dat je een kapitaal goed apart kunt zetten zodat je daarvan beter wordt. Let wel dat het veelal om de lange termijn planning gaat en dus is het de vraag wat je later allemaal met het bedrag wilt doen. Denk aan:

 • vervroegd met pensioen;
 • een aanvulling of je pensioen of extra geld voor je nabestaanden;
 • bekostiging van een reis of studie op latere leeftijd, enzovoorts.

Type lijfrente verzekeringen

Afhankelijk van wanneer je het opgebouwde kapitaal binnen de lijfrente verzekering wilt uitbetalen bestaan er twee groepen lijfrente verzekeringen. Je kunt van de volgende gebruik maken:

 • de direct ingaande lijfrente verzekering: een reeds opgebouwd kapitaal kan direct per maand tot uitkering komen. Denk aan het inleggen van een ontslagvergoeding welke wordt aangewend om maandelijks extra geld te hebben;
 • de uitgestelde lijfrente verzekering: daarmee kan een kapitaal worden beschermd tegen de belasting. Er kan eenmalig of per maand worden ingelegd om daarvan profijt te hebben. Daarmee kan met de tijd een aardig kapitaal worden opgebouwd.

Bruto kapitaal opbouw

Om kapitaal te sparen is er de mogelijkheid om dit buiten de belastingdienst om te doen. Over de inleg binnen de lijfrente verzekering wordt geen belasting afgedragen waardoor je direct tot op 42% bespaart. Daarnaast hoeft men eveneens geen heffing te betalen over de verkregen rente. Oftewel je kun met de lijfrente verzekering met de tijd een aardig kapitaal opbouwen. Slechts als het tot uitkering komt moet je daarover belasting betalen. Laat je het uitbetalen zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt dan betaal je slechts een beperkte hoeveelheid belasting.

Redenen voor uitkering

Loopt de uitgestelde lijfrente verzekering af of wil je het vermogen geleidelijk aan laten uitbetalen dan gebruik je de direct ingaande lijfrente. Dit kun je doen als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt behaald, maar kan ook worden aangewend om eerder met pensioen te gaan. Door handig met geld en de gunstige belastingregels om te gaan kun je goed profiteren van extra bruto gespaard geld. Zorg er ook voor dat je geld voor later apart legt door gunstig te sparen via de lijfrente verzekering.

Lijfrente afkopen

Wil je de lijfrente laten uitkeren voor de afgesproken datum dan moet je over het totaal bedrag de hoofdprijs betalen. Je pleegt in principe contractbreuk. Om toch gebruik te kunnen maken van het bedrag zul je een relatief hoge belastingheffing moeten afdragen zodat je behoorlijk weer inboet op het eindkapitaal. Om toch te kunnen profiteren van het opgebouwde bedrag laat je dan informeren door lijfrente verzekering specialisten.

Jouw lijfrente verzekering

Heb je vragen aangaande het beschermen van je geld van de belasting door effectief te sparen neem dan contact op. Vraag informatie aan omtrent het afsluiten van een lijfrente verzekering. Het geeft je de mogelijkheid om meer rendement uit je kapitaal te halen. Wil je daarnaast vroegtijdig een en ander uitbetaald hebben laat je dan uitvoerig informeren omtrent de voorwaarden. Sluit ook een lijfrente verzekering af zodat je optimaal van je centen op latere leeftijd kunt profiteren.

Wat is een levensverzekering

De levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op het moment van overlijden van de verzekerde of op een vooraf afgesproken datum, ongeacht het nog in leven zijn van de verzekerde. Meestal sluit men een levensverzekering af voor de nabestaanden of voor het aflossen van schulden.

Met een levensverzekering wordt vaak de uitvaart gefinancierd zodat uw nabestaanden niet met de kosten opgezadeld worden. Bij een uitvaart komen namelijk al snel een hoop kosten kijken die anders door de nabestaanden betaald moeten worden.

Redenen voor een levensverzekering

Levensverzekeringen worden om verschillende redenen afgesloten. Zo kan een levensverzekering afgesloten worden om schulden af te lossen zoals bijvoorbeeld het aflossen van uw hypotheek bij overlijden. Ook kunt u met behulp van een levensverzekering de verzorging van uw nabestaanden garanderen. Het is ook mogelijk om een levensverzekering af te sluiten om op deze manier een inkomen voor uw oude dag te garanderen of om simpelweg te sparen voor toekomstige lasten zoals de studie van uw kinderen bijvoorbeeld. Kortom:

 • Aflossen van schulden
 • Verzorgen van nabestaanden
 • Garanderen van inkomen oude dag
 • Sparen voor toekomstige lasten
 • Moment van uitkeren

Een levensverzekering kan op verschillende momenten uitkeren, afhankelijk van wat u afspreekt bij het afsluiten van de levensverzekering. Een levensverzekering kan uitkeren bij leven op een bepaalde datum of bij het overlijden van de verzekerde. Ook is het mogelijk om een combinatie van beide overeen te komen zodat er wordt uitgekeerd bij leven en bij overlijden van de verzekerde.

De premie van een levensverzekering

Net als bij de meeste verzekeringen dient men ook bij de levensverzekering een premie te betalen. Op deze manier betaalt de verzekerde periodiek een vast bedrag aan de verzekeringsmaatschappij in ruil voor de levensverzekering. Men kan er ook voor kiezen om geen premie te betalen maar direct in een keer het complete bedrag over te maken. In dit geval spreekt men van een koopsom. Het is ook mogelijk een deel over te maken en de rest te betalen door middel van een premie.

Soort uitkering bij levensverzekering

Ook als het gaat om de uitkering van een levensverzekering zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan men in een keer het complete bedrag uitgekeerd krijgen, ook wel de kapitaalverzekering genoemd. De andere optie is om het in termijnen uit te laten keren, ook wel de renteverzekering genoemd. De verzekerde spreekt bij het afsluiten van een levensverzekering af of deze gebruik wil maken van een kapitaalverzekering of een renteverzekering.