Monthly Archives: October 2015

Lijfrente verzekering

Wat houdt lijfrente in?

Met een lijfrente verzekering kun je kapitaal of vermogen veilig stellen voor later zonder dat je daarover veel belasting moet betalen. Het vormt een handige manier om geld te sparen voor later, maar kan ook worden gebruikt om een ontslagvergoeding in te storten.

Met de lijfrente verzekering zorg je ervoor dat je een kapitaal goed apart kunt zetten zodat je daarvan beter wordt. Let wel dat het veelal om de lange termijn planning gaat en dus is het de vraag wat je later allemaal met het bedrag wilt doen. Denk aan:

  • vervroegd met pensioen;
  • een aanvulling of je pensioen of extra geld voor je nabestaanden;
  • bekostiging van een reis of studie op latere leeftijd, enzovoorts.

Type lijfrente verzekeringen

Afhankelijk van wanneer je het opgebouwde kapitaal binnen de lijfrente verzekering wilt uitbetalen bestaan er twee groepen lijfrente verzekeringen. Je kunt van de volgende gebruik maken:

  • de direct ingaande lijfrente verzekering: een reeds opgebouwd kapitaal kan direct per maand tot uitkering komen. Denk aan het inleggen van een ontslagvergoeding welke wordt aangewend om maandelijks extra geld te hebben;
  • de uitgestelde lijfrente verzekering: daarmee kan een kapitaal worden beschermd tegen de belasting. Er kan eenmalig of per maand worden ingelegd om daarvan profijt te hebben. Daarmee kan met de tijd een aardig kapitaal worden opgebouwd.

Bruto kapitaal opbouw

Om kapitaal te sparen is er de mogelijkheid om dit buiten de belastingdienst om te doen. Over de inleg binnen de lijfrente verzekering wordt geen belasting afgedragen waardoor je direct tot op 42% bespaart. Daarnaast hoeft men eveneens geen heffing te betalen over de verkregen rente. Oftewel je kun met de lijfrente verzekering met de tijd een aardig kapitaal opbouwen. Slechts als het tot uitkering komt moet je daarover belasting betalen. Laat je het uitbetalen zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt dan betaal je slechts een beperkte hoeveelheid belasting.

Redenen voor uitkering

Loopt de uitgestelde lijfrente verzekering af of wil je het vermogen geleidelijk aan laten uitbetalen dan gebruik je de direct ingaande lijfrente. Dit kun je doen als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt behaald, maar kan ook worden aangewend om eerder met pensioen te gaan. Door handig met geld en de gunstige belastingregels om te gaan kun je goed profiteren van extra bruto gespaard geld. Zorg er ook voor dat je geld voor later apart legt door gunstig te sparen via de lijfrente verzekering.

Lijfrente afkopen

Wil je de lijfrente laten uitkeren voor de afgesproken datum dan moet je over het totaal bedrag de hoofdprijs betalen. Je pleegt in principe contractbreuk. Om toch gebruik te kunnen maken van het bedrag zul je een relatief hoge belastingheffing moeten afdragen zodat je behoorlijk weer inboet op het eindkapitaal. Om toch te kunnen profiteren van het opgebouwde bedrag laat je dan informeren door lijfrente verzekering specialisten.

Jouw lijfrente verzekering

Heb je vragen aangaande het beschermen van je geld van de belasting door effectief te sparen neem dan contact op. Vraag informatie aan omtrent het afsluiten van een lijfrente verzekering. Het geeft je de mogelijkheid om meer rendement uit je kapitaal te halen. Wil je daarnaast vroegtijdig een en ander uitbetaald hebben laat je dan uitvoerig informeren omtrent de voorwaarden. Sluit ook een lijfrente verzekering af zodat je optimaal van je centen op latere leeftijd kunt profiteren.