Monthly Archives: September 2015

Levensverzekering uitkeren

Diverse vormen levensverzekeringen

Vele verzekeringsmaatschappijen hebben de mooiste namen bedacht voor de levensverzekeringen die ze aanbieden. Echter, voor het grootste deel zijn de levensverzekeringen onder te verdelen in 3 hoofdgroepen.

  • De Kapitaalverzekeringen bij leven. Deze betalen alleen bij leven uit.
  • De kapitaalverzekeringen bij overlijden, deze wordt ook wel de overlijdensrisicoverzekeringen genoemd en betalen alleen uit bij overlijden.
  • De gemengde levensverzekeringen, deze betalen zowel bij leven als bij overlijden uit.

De hierboven staande hoofdgroepen zijn wel weer onder te verdelen in oneindig veel variaties. Voor u een levensverzekering afsluit, is het verstandig om de voorwaarden en regels goed te bestuderen, zodat er precies duidelijk is wanneer er wordt uitgekeerd en waarop u recht heeft. Bij veel maatschappijen is het mogelijk om zelf de gewenste levensverzekering samen te stellen.

Waarom vergelijken

Zoals eerder genoemd is een goed advies en het bestuderen van de voorwaarden een must, voordat u een levensverzekering afsluit. Dit is vooral belangrijk omdat tal van verzekeringsmaatschappijen onbegrijpelijke en zeer moeilijk leesbare polisvoorwaarden hebben. De kleinste letters kunnen veelal de voor u belangrijkste afwijkingen en voorwaarden bevatten. Vooral de manier van uitkeren is belangrijk om te weten. Juist hier kunnen vaak afwijkingen in de polisvoorwaarden zitten. Indien u van plan bent een levensverzekering af te sluiten, wil de maatschappij u deze graag verkopen. Hierdoor zullen de voor u negatieve voorwaarden, niet uitgebreid toegelicht worden. De hoogte van de premie die u gaat betalen, kunt u zelf beïnvloeden door het verzekerde bedrag of het eigen risico bij te stellen.

Aan wie wordt er uitgekeerd

Wanneer er een levensverzekering wordt afgesloten, wordt er afgesproken wie de begunstigde is. De begunstigde, wil zeggen diegene waar het bedrag van de levensverzekering aan wordt uitgekeerd. Dit kunnen de partner of andere nabestaanden zijn. Dit is afhankelijk van het soort levensverzekering welke u afsluit. Met een levensverzekering bij een hypotheek, is de bank waar de hypotheek loopt meestal de begunstigde, zodat de hypotheek kan worden afgelost. Bij diverse levensverzekering die uitkeren bij overlijden, worden veelal meerdere begunstigden genoemd.

Uitkering bij leven of overlijden

Een levensverzekering kan op diverse momenten tot uitkering komen. Weet daarom vooraf goed wat uw wensen zijn. Komt een levensverzekering bijvoorbeeld tot uitkering bij overlijden, dan wordt dit ook wel de nabestaanden verzekering of overlijdensrisico verzekering genoemd. Met deze uitkering kunnen uw nabestaanden dan zorgen, dat ze schuldenvrij verder leven of in ieder geval zonder extra financiële zorgen. Komt een levensverzekering tot uitkering bij leven, dan heeft u de mogelijkheid eerder te stoppen met werken of in ieder geval die dingen te gaan doen, die altijd al op uw verlanglijstje stonden.

Wanneer wordt er niet uitgekeerd

Er zijn echter ook gevallen waarin verzekeringsmaatschappijen het bedrag van de levensverzekering niet uitkeren. Dit kan voorkomen wanneer iemand belangrijke zaken die van invloed zijn op de uitkering verzwegen heeft. Iedere verzekeraar heeft het recht hier onderzoek naar te doen. Vooral bij een levensverzekering die wordt uitgekeerd bij overlijden, wil er nog wel eens extra naar gekeken worden. Uw gezondheid is een belangrijk onderdeel waar u niets over mag verzwijgen. Bent u er bijvoorbeeld al van op de hoogte, dat u een ernstige ziekte heeft waaraan u uiteindelijk overlijdt en u heeft dit bij de aanvraag van de levensverzekering niet vermeld, dan wordt de levensverzekering niet uitgekeerd.