Levensverzekering maatschappij

Goede keus voor levensverzekering maatschappij

Om een hypotheek te kunnen afsluiten dient men een levensverzekering af te sluiten. Het geeft de zekerheid dat hypotheekkosten bij een onverhoopt overlijden zijn gedekt. Is echter in de tussentijd de woning compleet afgelost dan zorgt de levensverzekering ervoor dat nabestaanden een aardig zakcentje overhouden.

Op welke manier kun je levensverzekeringen afsluiten en tussen welke maatschappijen kun je kiezen?

Vergelijk maatschappijen

De ene levensverzekering is de ander niet. Door levensverzekering maatschappijen onderling te vergelijken kun je voor eenzelfde dekking gunstigere tarieven vinden. Zodoende kun je door vergelijk de meest gunstige levensverzekering vinden met een goede dekking zonder dat je daartoe veel per maand kwijt bent. Je kunt online handige tools vinden om maatschappijen te vergelijken zodat je de goedkoopste levensverzekering verkrijgt. Denk bijvoorbeeld aan de volgende levensverzekering maatschappijen:

 • AEGON, ASR en de Independer;
 • Generali en Nationale Nederlanden;
 • Reaal en Unigarant, enzovoorts.

Onderdelen van levensverzekering

Ondanks het feit dat de levensverzekering veelal wordt afgesloten om de kosten van een hypotheek te dekken bij overlijden zijn er meerdere levensverzekering vormen:

 • de uitvaartverzekering: met komt te overlijden. De kosten van de uitvaart worden daarbij gedekt zoals standaard kist aanschafkosten, inhuren auto’s, bloemen enzovoorts;
 • de overlijdensrisicoverzekering voor dekking van hypotheekkosten of het hebben van een extra zakcentje na overlijden;
 • de arbeidsongeschiktheidsverzekering: raak je door een ongeval of ziekte deels arbeidsongeschikt dan verzorgt deze verzekering ervoor dat je uitkering wordt aangevuld tot het laatst verdiende loon.

Nut van de levensverzekering

De levensverzekering dekt de mogelijke omstandigheid af dat men komt te overlijden. Het voorkomt dat de nabestaande in ernstige financiële problemen komen juist omdat de levensverzekering een groot deel van de hypotheekschuld kan aflossen. Zodoende verzorgt men met een levensverzekering dat onkosten beperkt blijven. Daarnaast kan het een extra zakcentje geven bij overlijden waarbij de hypotheek grotendeels is afbetaald.

Hoe af te sluiten?

Je krijgt er praktisch altijd standaard mee te maken als je een hypotheek wilt afsluiten. De bank eist dat er een bepaalde dekking is indien een partner komt te overlijden. Die dekking is veelal de helft van de openstaande hypotheekschuld of de helft van het vrij aflosbare deel. Daartoe moet je een levensverzekering maatschappij benaderen. Deze bekijkt dan jouw persoonlijke omstandigheden om tot een goede dekking te komen. Op basis van je leeftijd wordt er een staffel aangehouden waarmee je jaarlijkse bijdrage als inleg in de levensverzekering wordt bepaald. Zodoende kan op een goede manier worden bepaald hoeveel men per maand aan onkosten voor de levensverzekering kwijt is.

Goede keus voor eigen belang

Middels levensverzekeringen bij een goede maatschappij weet je zeker dat je eigen belangen goed zijn behartigd. Je wilt door omstandigheden gedurende je leven namelijk niet in financiële problemen komen. Sluit voor zekerheid verzekeringen af zodat toekomstige situaties jou of je partner geen ernstige problemen geven. Zorg er ook voor dat je een goede maatschappij uitkiest om je levensverzekering bij af te sluiten.

Lijfrente verzekering

Wat houdt lijfrente in?

Met een lijfrente verzekering kun je kapitaal of vermogen veilig stellen voor later zonder dat je daarover veel belasting moet betalen. Het vormt een handige manier om geld te sparen voor later, maar kan ook worden gebruikt om een ontslagvergoeding in te storten.

Met de lijfrente verzekering zorg je ervoor dat je een kapitaal goed apart kunt zetten zodat je daarvan beter wordt. Let wel dat het veelal om de lange termijn planning gaat en dus is het de vraag wat je later allemaal met het bedrag wilt doen. Denk aan:

 • vervroegd met pensioen;
 • een aanvulling of je pensioen of extra geld voor je nabestaanden;
 • bekostiging van een reis of studie op latere leeftijd, enzovoorts.

Type lijfrente verzekeringen

Afhankelijk van wanneer je het opgebouwde kapitaal binnen de lijfrente verzekering wilt uitbetalen bestaan er twee groepen lijfrente verzekeringen. Je kunt van de volgende gebruik maken:

 • de direct ingaande lijfrente verzekering: een reeds opgebouwd kapitaal kan direct per maand tot uitkering komen. Denk aan het inleggen van een ontslagvergoeding welke wordt aangewend om maandelijks extra geld te hebben;
 • de uitgestelde lijfrente verzekering: daarmee kan een kapitaal worden beschermd tegen de belasting. Er kan eenmalig of per maand worden ingelegd om daarvan profijt te hebben. Daarmee kan met de tijd een aardig kapitaal worden opgebouwd.

Bruto kapitaal opbouw

Om kapitaal te sparen is er de mogelijkheid om dit buiten de belastingdienst om te doen. Over de inleg binnen de lijfrente verzekering wordt geen belasting afgedragen waardoor je direct tot op 42% bespaart. Daarnaast hoeft men eveneens geen heffing te betalen over de verkregen rente. Oftewel je kun met de lijfrente verzekering met de tijd een aardig kapitaal opbouwen. Slechts als het tot uitkering komt moet je daarover belasting betalen. Laat je het uitbetalen zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt dan betaal je slechts een beperkte hoeveelheid belasting.

Redenen voor uitkering

Loopt de uitgestelde lijfrente verzekering af of wil je het vermogen geleidelijk aan laten uitbetalen dan gebruik je de direct ingaande lijfrente. Dit kun je doen als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt behaald, maar kan ook worden aangewend om eerder met pensioen te gaan. Door handig met geld en de gunstige belastingregels om te gaan kun je goed profiteren van extra bruto gespaard geld. Zorg er ook voor dat je geld voor later apart legt door gunstig te sparen via de lijfrente verzekering.

Lijfrente afkopen

Wil je de lijfrente laten uitkeren voor de afgesproken datum dan moet je over het totaal bedrag de hoofdprijs betalen. Je pleegt in principe contractbreuk. Om toch gebruik te kunnen maken van het bedrag zul je een relatief hoge belastingheffing moeten afdragen zodat je behoorlijk weer inboet op het eindkapitaal. Om toch te kunnen profiteren van het opgebouwde bedrag laat je dan informeren door lijfrente verzekering specialisten.

Jouw lijfrente verzekering

Heb je vragen aangaande het beschermen van je geld van de belasting door effectief te sparen neem dan contact op. Vraag informatie aan omtrent het afsluiten van een lijfrente verzekering. Het geeft je de mogelijkheid om meer rendement uit je kapitaal te halen. Wil je daarnaast vroegtijdig een en ander uitbetaald hebben laat je dan uitvoerig informeren omtrent de voorwaarden. Sluit ook een lijfrente verzekering af zodat je optimaal van je centen op latere leeftijd kunt profiteren.

Levensverzekering uitkeren

Diverse vormen levensverzekeringen

Vele verzekeringsmaatschappijen hebben de mooiste namen bedacht voor de levensverzekeringen die ze aanbieden. Echter, voor het grootste deel zijn de levensverzekeringen onder te verdelen in 3 hoofdgroepen.

 • De Kapitaalverzekeringen bij leven. Deze betalen alleen bij leven uit.
 • De kapitaalverzekeringen bij overlijden, deze wordt ook wel de overlijdensrisicoverzekeringen genoemd en betalen alleen uit bij overlijden.
 • De gemengde levensverzekeringen, deze betalen zowel bij leven als bij overlijden uit.

De hierboven staande hoofdgroepen zijn wel weer onder te verdelen in oneindig veel variaties. Voor u een levensverzekering afsluit, is het verstandig om de voorwaarden en regels goed te bestuderen, zodat er precies duidelijk is wanneer er wordt uitgekeerd en waarop u recht heeft. Bij veel maatschappijen is het mogelijk om zelf de gewenste levensverzekering samen te stellen.

Waarom vergelijken

Zoals eerder genoemd is een goed advies en het bestuderen van de voorwaarden een must, voordat u een levensverzekering afsluit. Dit is vooral belangrijk omdat tal van verzekeringsmaatschappijen onbegrijpelijke en zeer moeilijk leesbare polisvoorwaarden hebben. De kleinste letters kunnen veelal de voor u belangrijkste afwijkingen en voorwaarden bevatten. Vooral de manier van uitkeren is belangrijk om te weten. Juist hier kunnen vaak afwijkingen in de polisvoorwaarden zitten. Indien u van plan bent een levensverzekering af te sluiten, wil de maatschappij u deze graag verkopen. Hierdoor zullen de voor u negatieve voorwaarden, niet uitgebreid toegelicht worden. De hoogte van de premie die u gaat betalen, kunt u zelf beïnvloeden door het verzekerde bedrag of het eigen risico bij te stellen.

Aan wie wordt er uitgekeerd

Wanneer er een levensverzekering wordt afgesloten, wordt er afgesproken wie de begunstigde is. De begunstigde, wil zeggen diegene waar het bedrag van de levensverzekering aan wordt uitgekeerd. Dit kunnen de partner of andere nabestaanden zijn. Dit is afhankelijk van het soort levensverzekering welke u afsluit. Met een levensverzekering bij een hypotheek, is de bank waar de hypotheek loopt meestal de begunstigde, zodat de hypotheek kan worden afgelost. Bij diverse levensverzekering die uitkeren bij overlijden, worden veelal meerdere begunstigden genoemd.

Uitkering bij leven of overlijden

Een levensverzekering kan op diverse momenten tot uitkering komen. Weet daarom vooraf goed wat uw wensen zijn. Komt een levensverzekering bijvoorbeeld tot uitkering bij overlijden, dan wordt dit ook wel de nabestaanden verzekering of overlijdensrisico verzekering genoemd. Met deze uitkering kunnen uw nabestaanden dan zorgen, dat ze schuldenvrij verder leven of in ieder geval zonder extra financiële zorgen. Komt een levensverzekering tot uitkering bij leven, dan heeft u de mogelijkheid eerder te stoppen met werken of in ieder geval die dingen te gaan doen, die altijd al op uw verlanglijstje stonden.

Wanneer wordt er niet uitgekeerd

Er zijn echter ook gevallen waarin verzekeringsmaatschappijen het bedrag van de levensverzekering niet uitkeren. Dit kan voorkomen wanneer iemand belangrijke zaken die van invloed zijn op de uitkering verzwegen heeft. Iedere verzekeraar heeft het recht hier onderzoek naar te doen. Vooral bij een levensverzekering die wordt uitgekeerd bij overlijden, wil er nog wel eens extra naar gekeken worden. Uw gezondheid is een belangrijk onderdeel waar u niets over mag verzwijgen. Bent u er bijvoorbeeld al van op de hoogte, dat u een ernstige ziekte heeft waaraan u uiteindelijk overlijdt en u heeft dit bij de aanvraag van de levensverzekering niet vermeld, dan wordt de levensverzekering niet uitgekeerd.

Wat is een levensverzekering

De levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op het moment van overlijden van de verzekerde of op een vooraf afgesproken datum, ongeacht het nog in leven zijn van de verzekerde. Meestal sluit men een levensverzekering af voor de nabestaanden of voor het aflossen van schulden.

Met een levensverzekering wordt vaak de uitvaart gefinancierd zodat uw nabestaanden niet met de kosten opgezadeld worden. Bij een uitvaart komen namelijk al snel een hoop kosten kijken die anders door de nabestaanden betaald moeten worden.

Redenen voor een levensverzekering

Levensverzekeringen worden om verschillende redenen afgesloten. Zo kan een levensverzekering afgesloten worden om schulden af te lossen zoals bijvoorbeeld het aflossen van uw hypotheek bij overlijden. Ook kunt u met behulp van een levensverzekering de verzorging van uw nabestaanden garanderen. Het is ook mogelijk om een levensverzekering af te sluiten om op deze manier een inkomen voor uw oude dag te garanderen of om simpelweg te sparen voor toekomstige lasten zoals de studie van uw kinderen bijvoorbeeld. Kortom:

 • Aflossen van schulden
 • Verzorgen van nabestaanden
 • Garanderen van inkomen oude dag
 • Sparen voor toekomstige lasten
 • Moment van uitkeren

Een levensverzekering kan op verschillende momenten uitkeren, afhankelijk van wat u afspreekt bij het afsluiten van de levensverzekering. Een levensverzekering kan uitkeren bij leven op een bepaalde datum of bij het overlijden van de verzekerde. Ook is het mogelijk om een combinatie van beide overeen te komen zodat er wordt uitgekeerd bij leven en bij overlijden van de verzekerde.

De premie van een levensverzekering

Net als bij de meeste verzekeringen dient men ook bij de levensverzekering een premie te betalen. Op deze manier betaalt de verzekerde periodiek een vast bedrag aan de verzekeringsmaatschappij in ruil voor de levensverzekering. Men kan er ook voor kiezen om geen premie te betalen maar direct in een keer het complete bedrag over te maken. In dit geval spreekt men van een koopsom. Het is ook mogelijk een deel over te maken en de rest te betalen door middel van een premie.

Soort uitkering bij levensverzekering

Ook als het gaat om de uitkering van een levensverzekering zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan men in een keer het complete bedrag uitgekeerd krijgen, ook wel de kapitaalverzekering genoemd. De andere optie is om het in termijnen uit te laten keren, ook wel de renteverzekering genoemd. De verzekerde spreekt bij het afsluiten van een levensverzekering af of deze gebruik wil maken van een kapitaalverzekering of een renteverzekering.

Waarom levensverzekering

Wat is een levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die te maken heeft met het leven en dood van de verzekerde. Zo kan een levensverzekering uitkeren zodra de verzekerde komt te overlijden of juist wanneer de verzekerde op een bepaalde datum nog in leven is.

Er zijn verschillende redenen om een levensverzekering af te sluiten, die we hier zullen bespreken. Er zijn verschillende type levensverzekeringen. Zo sluiten mensen een levensverzekering af om de volgende redenen:

 • De verzorging van de nabestaanden
 • Sparen voor toekomstige lasten
 • Het aflossen van schulden
 • Inkomen voor de oude dag garanderen
 • Het verzorgen van nabestaanden

Een van de redenen om een levensverzekering af te sluiten is om de verzorging van uw nabestaanden te regelen. In dit geval zal een levensverzekering een bedrag uitkeren aan de nabestaanden wanneer u komt te overlijden. De nabestaanden kunnen met dit bedrag verschillende dingen doen maar vaak wordt hier bijvoorbeeld de uitvaart van verzorgd. Op deze manier zadel je bovendien je bovenstaanden niet op met enorme kosten van een uitvaart.

Sparen voor toekomstige lasten

Een andere reden om een levensverzekering af te sluiten is om te sparen voor toekomstige lasten. Hierbij gaat het niet om toekomstige lasten van de verzekerde zelf maar om toekomstige lasten van de nabestaanden. Hierbij kunt u denken aan de studie van uw kleinkinderen om maar iets te noemen. Zo zijn er nog meer toekomstige lasten te bedenken waarvoor het verstandig is om een levensverzekering af te sluiten.

Het aflossen van schulden

Men kan ook een levensverzekering afsluiten om schulden mee af te lossen wanneer de verzekerde komt te overlijden. Een goed voorbeeld hiervan is het aflossen van de hypotheek wanneer men komt te overlijden. De levensverzekering wordt in dit geval vaak afgesloten als een onderdeel van een levenhypotheek. Mocht men dan komen te overlijden dan wordt de hypotheek afgelost met het bedrag dat zal worden uitgekeerd door de levensverzekering.

Het garanderen van een inkomen op de oude dag

De laatste reden om een levensverzekering af te sluiten die we hier zullen bespreken is om het inkomen op de oude dag te garanderen. Hierbij zal de levensverzekering dus uitkeren bij het nog in leven zijn van de verzekerde op de pensioen gerechtigde leeftijd. In dit geval wordt de levensverzekering vaak afgesloten als aanvulling op uw AOW en is er sprake van een pensioen of een lijfrente verzekering. Een vrijgekomen lijfrente keert direct geld uit. Onder bepaalde voorwaarden is deze uitkering zelfs belastingvrij. Ook voor nabestaanden van de lijfrentepolis of de nabestaanden levensverzekering. Raadpleeg vooraf een goed adviseur.

Levensverzekering en nabestaanden

Waarom een nabestaanden verzekering

Overlijdt u of uw partner, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis en betekend het ook vaak nog een behoorlijke terugval in het inkomen van het gezin. Naast deze terugval in inkomen, blijven de lasten vaak hetzelfde.

Vooral bij gezinnen met opgroeiende kinderen komt een sterfgeval financieel extra hard aan. Door een speciale nabestaanden verzekering af te sluiten, bouwt u financiële zekerheid in. Deze nabestaanden verzekering wordt ook wel nabestaanden beschermingsplan genoemd. U beschermt namelijk met deze verzekering de verdere financiële toekomst van uw gezin.

De meest voorkomende vorm van uitkeren bij nabestaanden verzekeringen is, de uitkering in maandelijkse termijnen. De uitkering in termijnen is tevens en bescherming voor de nabestaanden, zodat het geld niet te snel of in een keer kan worden uitgegeven.

Welke levensverzekering kies ik

Levensverzekeringen vormen ook vaak een bescherming voor de nabestaanden. Pas hierbij echter wel op welk soort levensverzekering u afsluit. Er zijn namelijk levensverzekeringen die uitkeren bij leven van de verzekerde en levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden van de verzekerde. Alleen laatstgenoemde kan natuurlijk de nabestaanden extra financiële ruimte bieden. Vooral de overlijdensrisico verzekeringen zijn het soort levensverzekeringen, waarbij de partner en eventuele kinderen niet met grote financiële gevolgen zullen achterblijven. Deze overlijdensrisicoverzekeringen zijn ook vaak verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Bij het afsluiten van een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering, wordt vooraf een te verzekeren bedrag afgesproken en betaald u maandelijks een premie. Bij overlijden wordt deze verzekering uitgekeerd.

Waar moet ik op letten

Sluit u een overlijdensrisicoverzekering voor de nabestaanden af, dan zijn deze verzekeringen over het algemeen voor een vooraf afgesproken termijn. Deze termijn kan zijn voor een duur van 20, 25, 30 of zelfs 35 jaar. Komt u binnen deze afgesproken termijn te overlijden, dan keert deze levensverzekering uit. Dit bedrag dat wordt uitgekeerd kan een vaststaand bedrag zijn, maar ook een bedrag dat jaarlijks met een bepaald percentage daalt. Let goed op welke voorwaarden en regels er zijn, zodat u niet bovenop het verlies van uw partner, ook nog een financiële strop te wachten staat.

Levensverzekering van groot belang

Het afsluiten van de juiste levensverzekering is misschien wel een van de belangrijkste stappen in uw leven. Of het nu een levensverzekering is, zodat u eerder kunt stoppen met werken en met uw gezin van de welverdiende vrije tijd kunt gaan genieten of er is een overlijden, de juiste levensverzekering kan een wereld van verschil maken. Er zijn echter zo veel verschillende levensverzekeringen, dat u hier goed de tijd voor moet nemen.

Waar moet ik voor zorgen

Wilt u dat er na uw overlijden goed voor uw nabestaanden gezorgd wordt, dan kunt u daarvoor de juiste maatregelen treffen. Uiteraard zorgt een goede uitvaartverzekering voor minder zorgen en wordt er voorkomen dat er hoge uitvaart kosten betaald moeten worden. Enkele belangrijke zaken om te weten zijn:

 • Welk soort uitvaartverzekering u heeft.
 • Wat er allemaal bij uw pensioenregeling in zit.
 • Of er recht is op een uitkering van de algemene nabestaanden wet.
 • Welk soort levensverzekering het beste voor de nabestaanden zorgt.

Type levensverzekeringen

Wanneer een levensverzekering

Als jongvolwassene en vrijgezel, wordt er vaak niet aan een levensverzekering gedacht. Tenslotte kost dit maandelijks geld en op jongen leeftijd wordt er niet zo vaak aan later gedacht, maar meer aan de leuke dingen van het leven, die nu aan de orde van de dag zijn.

Toch verandert dit snel, indien de eerste liefde zich aanmeldt en er besloten wordt met elkaar oud te worden. Dat zijn de momenten waarop er voor de eerste keer serieus over de toekomst wordt nagedacht. Dit is ook verstandig, omdat u natuurlijk wilt dat er later geen geldzorgen zijn. Een levensverzekering kan namelijk goed voor een extra inkomen voor de oude dag zorgen. Bij onverwachtse ingrijpende gebeurtenissen zoals, het overlijden van een van de partners, biedt een levensverzekering ook een extra financiële steun in de rug.

Vooral bij het kopen van een woning, wordt er automatisch over levensverzekeringen gesproken. Een hypotheek is namelijk een grote lening en het is wel prettig, dat die lening door een levensverzekering gedekt kan worden. Besluit u om een levensverzekering af te sluiten, dan besluit u om zekerheid in te bouwen.

Levensverzekeringen bij een koophuis

Bij het kopen van een huis en de hypotheek die daar bij hoort, is het verstandig om een levensverzekering af te sluiten. Door veel hypotheek verstrekkers wordt dit zelfs geëist, zodat die geldverstrekkers zelf ook minder risico lopen. De levenhypotheken zijn zelfs hypotheken waar een levensverzekering aan gekoppeld is. Bij deze hypotheken lost u gedurende de looptijd namelijk niets af. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek, komt echter de levensverzekering vrij en deze dient dan als aflossing voor de gehele hypotheek. U kunt deze levensverzekeringen op diverse wijzen afsluiten. Komt tijdens de looptijd een van de partners te overlijden, dan lost de levensverzekering tevens de hele of een groot gedeelte van de hypotheek af. De spaarhypotheek is de bekendste vorm van levenhypotheek. Naast deze gekoppelde levensverzekeringen, zijn er nog tal van andere levensverzekeringen, die goed bij een hypotheek passen. Laat u zich goed voorlichten door een adviseur.

Levensverzekeringen met risico

Een levensverzekering wordt afgesloten om risico’s te vermijden, daarom worden veel levensverzekeringen ook wel risicoverzekeringen genoemd. Er worden echter met levensverzekeringen ook vaak risico’s genomen. Zorg dus bij het afsluiten dat u goed weet wat u wilt. Sluit u bijvoorbeeld een spaarverzekering af, dan is dat heerlijk om later leuke dingen van te doen. Het risico is hier echter, dat bij overlijden van de verzekerde, er geen uitkering betaald wordt en u alle premies voor niets heeft betaald. Er zijn echter ook levensverzekeringen die aan de hand van beleggingen voor groei zorgen. Dit kan heel veel extra geld opleveren, maar nog meer geld kosten.

Levensverzekeringen met zekerheid

Indien u voor zekerheid en gegarandeerd kapitaal wilt kiezen, is een kapitaalverzekering de oplossing. Een kapitaalverzekering bij leven, keert uit bij het nog in leven zijn van de verzekerde. De kapitaalverzekering bij overlijden, keert alleen uit bij het overlijden van de verzekerde. Bij deze verzekeringen, weet u vooraf waar u aan toe bent en loopt u verder geen risico. De gemengde verzekering geeft tevens veel zekerheid. Deze levensverzekering is namelijk een combinatie van een spaar- en risicoverzekering. Deze levensverzekering keert altijd uit bij leven en bij overlijden.

Het nieuwste type levensverzekering

Nadat deze levensverzekering in het buitenland een succes bleek te zijn, heeft AEGON als eerste verzekeringsmaatschappij deze levensverzekering in Nederland geïntroduceerd. Deze nieuwste vorm van levensverzekering is een “variabele lijfrente met gegarandeerd inkomen”. Een prachtige levensverzekering, die veel flexibiliteit koppelt aan groeimogelijkheden en inkomenszekerheid.

Levensverzekering herinvesteren

Wanneer uw levensverzekering wordt uitgekeerd

Een levensverzekering wordt afgesloten, zodat u later een extra appeltje voor de dorst heeft. Wanneer u gewoon op latere leeftijd wilt kunnen genieten, zonder zorgen te hoeven hebben over allerlei financiële kwesties. Er zijn tal van levensverzekeringen, die voor allerlei doeleinden worden afgesloten. Er worden levensverzekering voor nabestaanden afgesloten, maar ook voor luxe extra’s, die u na jaren van hard werken en sparen verdiend heeft. Bij het afsluiten van een levensverzekering, wordt tevens de looptijd vastgelegd en bekend wanneer de levensverzekering tot uitkering komt.

Dit kan zijn op uw 45ste, maar dit kan net zo goed op uw 60ste zijn. Wordt de levensverzekering uitgekeerd, dan kunt u er voor kiezen het geld op de bank te zetten en voor allerlei leuke doeleinden te gebruiken.

Financiële vrijheid

U kunt er ook voor kiezen om de vrijgekomen lijfrente of levensverzekering geheel of gedeeltelijk te herinvesteren, zodat u wellicht nog meer financiële vrijheid creëert.

Waarin herinvesteren

Er zijn vele mogelijkheden om uw levensverzekering te herinvesteren. Bij een herinvestering hoeft u niet gelijk aan een gok te denken, zoals aandelen en dergelijke. Herinvesteren kan ook heel goed in luxe roerende en onroerende goederen. Herinvesteert u bijvoorbeeld in een tweede woning in het buitenland, dan blijft uw geld in de meeste gevallen zijn waarde houden terwijl u er ook nog plezier aan beleeft en zelfs geld kunt verdienen in de vorm van vakantie verhuur aan derden. Roerende goederen zoals antiek, kunst of oldtimers worden ook geregeld gebruikt als herinvestering. Herinvesteren kan echter ook in de vorm van bepaalde beleggingen.

Veilig beleggen

Niet altijd zijn beleggingen risico vol en er zijn tal van fondsen en aandelen, die zeer stabiel en winstgevend zijn voor een belegging. Laat u hier echter goed voorlichten en verdiep u vooraf in de wereld van beleggen, zodat u enige kennis van zaken heeft.

Direct ingaande lijfrente berekenen

Direct ingaande lijfrente berekenen

Met een direct ingaande lijfrente berekening weet ook u per ommegaande hoeveel u als uitkering per maand kunt krijgen.

Wordt U ontslagen? En krijgt een aanzienlijk bedrag mee? Dan is het aan te bevelen om dat in een direct ingaande lijfrente polis te stoppen. Dit houdt in dat u over de inleg geen hoge belasting hoeft te betalen echter u moet per maand over de uitgekeerde hoeveelheid een klein deel aan belasting betalen. Dit is dus mooi voordelig!

Daarnaast blijft het hoofd bruto kapitaal mooi in de lijfrente staan en kan dus ongestoord rente of rente fiscaal voordeel getrokken worden.

Ontslagvergoeding in direct ingaande lijfrente

Zodra u de ontslagvergoeding of gouden handdruk rechtstreeks in een direct ingaande lijfrente polis stort profiteert u aanzienlijk. Ten eerste betaalt u over het geheel gestorte bedrag niet de hoofd prijs, in plaats van 52% belast te worden, wordt het bruto kapitaal geparkeerd en betaalt u dus geen belasting. Dit bespaart u dus direct op de hoofd som van het kapitaal. Daarnaast groeit het kapitaal per maand aan middels bruto rente welke dus eveneens niet wordt belast. Het kapitaal blijft dus in de bruto sfeer geleidelijk aan groeien. Daarnaast krijgt u bij een direct ingaande lijfrente polis ook maandelijks een bedrag uitgekeerd op uw rekening. Dat bedrag wordt maandelijks bruto in mindering gebracht op de direct ingaande lijfrente.

Belasting voordeel

Indien u een relatief hoge gouden handdruk krijgt dan volgt al snel dat het kapitaal in belastingschaal 2 – 4 terecht komt. Dit houdt in een heffing op het kapitaal van 41.95%, 42.00% en 52.00% bij een toenemende schaal van 2 tot 4. U ziet dat u over die schalen een aanzienlijk bedrag moet inleveren op het bedrag indien u het op uw betaal rekening laat overmaken, waarmee het kapitaal dus als inkomen wordt beschouwd. Zonde van het geld, en dus is het verstandig om het geld kapitaal vast te zetten in een direct ingaande lijfrente polis. Dit betekent dat u continu van het belasting voordeel profiteert, waarnaast per maand een klein deel wordt uitgekeerd als aanvulling op uw pensioen. Daarover betaalt u slechts bij een pensioen gerechtigde leeftijd 24.05% belasting.

Gebruik direct ingaande lijfrente!

Om eerder met pensioen te kunnen gaan is een direct ingaande lijfrente polis uitermate geschikt voor u. Het is echter wel zo dat u de pensioen gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en dus betaalt u relatief meer belasting. Bent u echter met uw pensioen nog niet gestopt met werken dan heeft u een mooi zakcentje erbij, waarbij het salaris en de uitkering minder worden belast. Mooi meegenomen dus. Veel uitgeven willen we allemaal. We stoppen ook een keer met werken, en voor velen betreft dit met de wettelijke pensioen leeftijd. Afhankelijk van de looptijd van de uitkering kan worden berekend op basis van de huidige rente stand hoeveel u per maand uitgekeerd moet krijgen zodat na looptijd de uitkering automatisch stopt.

Nabestaanden

Het kan uiteraard voorkomen dat tijdens de uitkering van de direct ingaande lijfrente de ontvanger van de uitkering komt te overlijden. Dan kan de polis worden doorgezet op naam van de nabestaanden, het kan worden omgezet in een uitgestelde lijfrente polis zodat het kapitaal kan blijven groeien voor een later moment voor de familie, enzovoorts. Laat u daarover inlichten. Ook kan het een bewuste keus zijn van de lijfrente polis eigenaar om de nabestaanden een royale uitkering na het overlijden te laten verkrijgen. Ook dan kunnen de nabestaanden van het opgebouwde brute kapitaal fiscaal profiteren terwijl zij een aanvulling op hun verdere inkomen hebben. Laat u dan ook uitvoerig informeren omtrent deze mogelijkheden.

Vrijgekomen lijfrente

Hoe krijg ik lijfrente

Lijfrente is een bedrag dat uitbetaald wordt uit een lijfrente verzekering. Deze lijfrente verzekering dient te worden aangekocht door middel van een eenmalige storting of periodieke premiebetalingen. U kunt een lijfrente verzekering vergelijken met een levensverzekering. Lijfrente wordt namelijk aangekocht, zodat u later een extra voorziening heeftt naast uw inkomen of pensioen. Lijfrente geeft tevens een extra zekerheid bij overlijden. In geval van overlijden gaan de opgebouwde lijfrente premies namelijk eerst naar uw partner en indien die ook overlijdt naar de kinderen.

Indien u een lijfrente verzekering afsluit, dan worden er een aantal zaken bekeken die belangrijk zijn voor de hoogte van de termijn van de lijfrente premies. Er wordt o.a. gekeken naar de marktrente op het moment van aankoop van de lijfrente, de leeftijd van de begunstigde en de kans van overlijden.

Wanneer komt lijfrente vrij

Lijfrente komt vrij op een vooraf afgesproken tijdstip. Is dit tijdstip bereikt, dan zult u verzekerd zijn van een extra inkomen, zodat u zonder geldzorgen kunt genieten van uw oude dag. Enkele typische kenmerken van lijfrente zijn:

 • U bent verzekerd van een vaste periodieke uikering van uw vrijgekomen lijfrente.
 • Vrijgekomen lijfrente kan prima als aanvulling op uw pensioen of inkomen dienen.
 • Er zijn diverse looptijden voor een lijfrente verzekering mogelijk. Deze looptijden worden vooraf berekend en u kunt zelf kiezen welke looptijd voor u het meest geschikt is.
 • Met een lijfrente kunt u uw partner en kinderen mee verzekeren. De lijfrente wordt automatisch bij overlijden overgedragen op de gezinsleden.

Wat te doen met vrijgekomen lijfrente

Bent u in de gelukkige positie dat de lijfrente is vrijgekomen, dan kunt natuurlijk lekker gaan genieten van dit extra inkomen. U kunt echter ook indien u het extra inkomen nog niet direct nodig heeft, de vrijgekomen lijfrente in een koopsompolis storten. Het beste is hier de keuze voor een koopsompolis van een direct ingaande lijfrente. In dit geval heeft u het geld en kunt u zoveel mogelijk verzekeraars en tussenpersonen met elkaar gaan vergelijken. Bij de meest gunstige aanbieders kan de uitkering namelijk wel € 1600,- hoger zijn, dan bij andere aanbieders. Tevens hebben de meeste direct ingaande lijfrentes geen beleggingsrisico.

Hoe zit het met de belasting

Indien er lijfrente vrijkomt, dan zal de belasting helaas niet lang op zich laten wachten. Hoe graag u het ook anders wilt zien, de belasting zal uw extra inkomen gaan belasten. De hoogte van die belasting hangt af van uw situatie en de manier waarop u de lijfrente laat uitkeren. Heeft u namelijk al een hoog inkomen, dan zal het percentage van de belasting ook hoger zijn. Een hogere belasting is tevens het geval, indien u de lijfrente in een keer laat uitbetalen. Om extra belasting voordeel te halen, kunt u de vrijgekomen lijfrente ook opnieuw in een koopsompolis storten, gaan beleggen of vast zetten in een andere spaarpolis. Informeer goed naar de mogelijkheden.

Heeft lijfrente invloed op AOW

Inkomsten die verkregen zijn uit arbeid, hebben invloed op de AOW uitkering. Heeft u echter vermogen van waaruit dividend of rente wordt betaald, zoals een lijfrente uitkering, dan zal dit geen gevolgen hebben voor uw AOW en uw AOW partner toeslag. Om voor zekerheid te gaan en de juiste informatie in te winnen, is het aan te raden om contact op te nemen met de SVB(de Sociale VezekeringsBank).jfrente